Wij zoeken verschillende mensen die ons idee een warm hart willen toedragen. Doe jij mee?


Wij zoeken:
* Mensen die ons team willen versterken. Dit zijn mensen uit zowel de reguliere hulpverlening als complementaire zorg.
* Mensen die cursussen en dergelijke willen geven.
* Mensen die mee willen denken.
* Bloggers. ( Wij zoeken bloggers die naast het schrijven van een blog ook een cursus, lezing o.d. willen geven.
* Mensen die onze berichten willen liken en delen of facebook. (reclame maken)

Op dit moment werken we alleen nog op vrijwillige basis in de teams tot wij samen nieuwe plannen hebben gemaakt.

Mensen die ons team willen versterken
Wij zoeken voor het holistisch kind en gezin een team wat wil samenwerken om te bedenken waar wij samen voor staan. Het is belangrijk dat er regels en afspraken worden gemaakt die in balans zijn met de visie van het ecoplein. Het holistisch kind en gezin vormt samen met het holistisch medisch centrum een gedeelde visie over samenwerking tussen reguliere zorg en complementaire zorg. We zoeken mensen die deze twee samen willen en kunnen verbinden door samen te werken plannen te schrijven. Je begint als team helemaal bij het begin. Samen met een teamcoach start je in een team van verschillend mensen en talenten. Het is belangrijk je op te geven, bij voldoende deelname starten we met de opbouw van het team. Verdere informatie volgt nog.

Mensen die cursussen e.d. willen geven
Wij zoeken invulling voor ons programma. Dus niet alleen mensen met een praktijk maar ook mensen die en cursus of lezing bij ons willen geven. Je hoeft niet zo zeer met het team mee te doen. Maar omdat het heel leerzaam is mag het natuurlijk wel. Omdat we een visie hebben met 5 basispricipes is deelname in overleg met het team. Het team bepaald welke cursussen worden geboden.

Mensen die mee willen denken
Er zullen regelmatig bijeenkomsten zijn waar jij aan het woord bent. Jij mag je stem geven over de invulling van het holistisch kind en gezin. Jouw ideeën worden gedeeld met het team. Het zijn gezellige bijeenkomsten of alvast te voelen dat we ook een community zijn. Het geeft je een kans gelijkgestemde te ontmoeten en onze kinderen heerlijk samen te laten spelen.

Bloggers
Wij zoeken mensen die naast het geven van cursussen, workshops of lezingen ook blogs willen schrijven. De blogs worden geschreven door mensen die een onderdeel vormen van ons netwerk.

Mensen die berichten willen liken of delen op facebook
Wij vinden het fijn dat onze berichten gelezen worden door zo veel mogelijk mensen. Het liken en delen maakt dit mogelijk. Doe je mee?