Ieder mens en zo ook ieder kind bevindt zich van nature een heel veel kracht. Deze natuurlijke kracht noemen wij de kern van het kind of de essentie van het kind. Als een kind in verbinding vanuit deze essentie kan leven en ontwikkelen, dan ontwikkelt het zich op natuurlijke wijze.

Dit is de enige manier voor kinderen om hun kracht te behouden, hun eigenheid te behouden, talenten te voelen, geestelijk gezond te blijven en lichamelijk gezond te blijven. Raakt een kind uit zijn kracht dan is het belangrijk te onderzoeken waarom het kind uit zijn kracht is geraakt en van zijn kern is verwijderd.

Om kinderen te helpen de verbinding met deze kern te behouden, is het belangrijk vanuit deze kern op te voeden, verzorgen, en onderwijzen. Kinderen hebben hiervoor het contact met de natuur nodig als levensbehoefte.

Er zijn ook kinderen die van hun kern verwijderd zijn. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn. Het is belangrijk te kijken naar opvoedondersteuning, persoonlijke ontwikkeling, onderwijs, voeding en aanleg voordat we de juiste hulp kunnen bieden aan deze kinderen.

Door te luisteren naar het kind vanuit een holistisch mensbeeld staan we open voor de verbinding tussen lichaam, geest en ziel. Ieder kind heeft een boodschap en wil gehoord worden. Het is aan ons naar kinderen te leren luisteren, ook al begrijpen we het soms niet zo goed. Zodat we kinderen kunnen gaan volgen en begeleiden op het pad wat zij het liefst willen bewandelen in het leven. Het pad van het hart en de ziel. Dit is de enige weg naar geluk.

Kinderen staan ook in verbinding met de maatschappij. Hoe natuurlijk wij onze kinderen ook op willen voeden, de buitenwereld biedt vaak het tegenovergestelde aan. En hoe help je je kind het balans te vinden tussen deze twee werelden die soms zo totaal verschillend zijn?

Wij vinden het belangrijk dat er meer informatie komt voor ouders om meer over het gedrag van kinderen te weten zodat de juiste hulp gezocht kan worden door de ouders zelf. Deze hulp wordt zowel vanuit de reguliere hulpverlening geboden als vanuit de complementaire zorg. Ook kindercoaching, medium(kinderfluisteraar) of begeleiding van hoog sensitieve kinderen hoort bij de opties. Samenwerking staat voorop en alle praktijken zijn met elkaar verbonden om ouders en hun kind zo goed mogelijk te begeleiden.

Wij geloven niet in angst aanpraten. Wij geven ouders zelf keuzevrijheid door informatie te bieden over verschillende mogelijkheden, in de vorm van folders, persoonlijke ontwikkeling, samenwerking, lezingen of workshops. (Doorverwijzingen horen hier ook bij.) Wij hopen zo een belangrijke schakel te zijn voor ouders die verder willen kijken. Of voor professionals die meer willen bieden.

Privacy verklaring